Normativa de les activitats extraescolars

Les extraescolars es realitzen des d’octubre fins al mes de maig.

• El període d’inscripció és fins al 23 de setembre a les 16.30 h. Les inscripcions fora d’aquest

període començaran al mes següent en el cas que quedin places.

• Per incorporar-se a una activitat durant el curs, la inscripció ha de ser abans del dia 25 i des de

l’AMPA es confirmarà si l’alumne podrà començar en el cas que quedin places.

• És obligatori la renovació de la inscripció anualment.

• És obligatori una inscripció- fulla per cada activitat si no quedaran invalidades totes les

extraescolars triades.

• L’activitat no podrà realitzar-se en el cas de pocs alumnes.

• Per les activitats que es realitzen fora del recinte escolar, és necessari obligatòriament,

l’autorització corresponent, si no l’alumne es quedarà al servei de guarda de l’escola.

Aquí trobareu el full d’inscripció a extraescolars i la graella d’activitats d’aquest curs.

Full d’inscripció

Extraescolars curs 2016-2017